Ål Kommune Ål utvikling Hovedside

Bleste

Tur nummer: 3.9

Blå gradering

Ein gamal stig mellom Svarthamar og Tormodset over Bleste (1077 moh), som har fått ein "ansiktslytfning". Du kan no gå turen turrskodd over myrene, då det har vorte lagt ut plankar som er forankra. Dette er ein tur med vidt utsyn til Hallingskarvet, Reineskarvet og dei andre Ålingsfjella som ligg i kring.

Koordinatane for turen finn du her. 

Sommaren 2014 har det vorte gjort tilrettelegging av stigen til Bleste frå Mosaskaret og den er no kome inn på kartet.  Skilting og turskildring vil bli oppdatert til sommaren 2015.Klikk på denne lenka om du vil laste ned turinfo (PDF) og skrive ut på din eigen skrivar. Klikk på denne lenka om du vil laste ned kart over turen (PDF) og skrive ut på din eigen skrivar. Klikk på denne lenka om du vil laste ned PDF med beskrivelse av høydeprofil og skrive ut på din eigen skrivar.
Kart over turen
Design på norsk: Utforming.no  /  Publisert med WideCMS