Ål Kommune Ål utvikling Hovedside

Velkommen til Ål 52 - tilrettelagte vandreturar i heile Ål


Det er mykje flott natur å oppleve i bygda vår,  men du går kanskje dei same turane kvar gong?    

På desse nettsidene finn du kart og skildring av over 50 vandreturar i Ål, samt nokre sykkelturar.


Her kan du klikke deg fram til kjente og ukjente turar, lange og korte, lette og tunge, for små og store. Du kan også skrive ut kart og omtaler til å ha på innerlomma undervegs. Viss du skulle ynskje meir detaljert kart bør du kjøpe karta som det blir vist til i omtalene. På enkelte turarar i høgfjellet er det er det lurt å ha detaljkart. Slike kart, og gratis sentrumskart, får du bl.a i bokhandelen og hjå Ål Turistinformasjon.

 
Resultat - vandreprogrammet - "10 turfavorittar i Ål" sommaren 2013 
Ål52 sitt vandreprogram "10 turfavoritter i Ål" for sommaren 2013 vart avslutta i fyrste del av oktober. Resultata finn du her! 
 

Ål52 blir drifta i eit samarbeid mellom Ål kommune og Ål Utvikling AS.  Nettsida blir oppdatert og redigert kontinuerleg  og nye turar vil kome til.  Skulle du oppdage feil eller manglar er det fint om du gjer oss merksame på det. Kontakt då   Ål Turistinformasjon på tlf. 32 08 10 60 / post@alturistinfo.no  
 

Nedanfor og i menyen til venstre finn du meir informasjon om turane. Klikk på område du ynskjer å sjå nærmare på:


Me ynskjer god tur, og med gode sko og ein ”havrepose” med noko godt oppi greier du kanskje meir enn du hadde trudd ?


Vats Leveld Sando, Votndalen, Liagardane Torp og Oppheim Øvre Ål og Kvinnegardslia Sundre Breie og Sangefjell Veståsen
Design på norsk: Utforming.no  /  Publisert med WideCMS