Ål Kommune Ål utvikling Hovedside

Leveld rundt

Tur nummer: 2.2

Leveld er eit kulturminne i seg sjølv. Mange av gardane har framleis av dei gamle husa ståande.

Gå enten ein stor eller liten rundtur gjennom bygda. Uansett er det høveleg å starte ved Leveld skule og gå austover til bygdevegen går opp til venstre. Den store rundturen følgjer bygdevegen gjennom heile bygda fram til Snogsrud, så ned til Feten og attende til skulen langs fylkesvegen. Ein liten rundtur får du ved å gå ned ”sambindingsvegen” ved Oleivsgard og kome ned på fylkesvegen litt vest for Leveld skule. Turane kan og gåast motsett veg.

Sitatutstilling av forfattaren Jens Bjørneboe og fotoutstillinga Empty Stores on Empty Barns av Knut Brye finn du langs turen Leveld rundt.

P.S:
Kombiner gjerne denne turen med tur 2.7. Steinstugu til Eivind Fredlaus dit det i sommar er fotoustilling i regi av Leveld Kunstnartun.Klikk på denne lenka om du vil laste ned turinfo (PDF) og skrive ut på din eigen skrivar. Klikk på denne lenka om du vil laste ned kart over turen (PDF) og skrive ut på din eigen skrivar. Klikk på denne lenka om du vil laste ned PDF med beskrivelse av høydeprofil og skrive ut på din eigen skrivar.
Kart over turen
Design på norsk: Utforming.no  /  Publisert med WideCMS